Niedziela VI po Pięćdziesiątnicy

w-Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Jana Barszczewskiego. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz.