Niedziela V po Wielkanocy

wpis

W dniu dzisiejszym prawosławna Cerkiew przypomina nam rozmowę Chrystusa z Samarytanką. Zgodnie z Tradycją Świętą niewiasta, która rozmawiała z Chrystusem przy studni Jakuba, miała na imię Fotini, co w języku greckim oznacza jasna. W języku  rosyjskim, Swietłana, zaś w języku  polskim Klara. Imię, które nosiła, oddaje charakter tego, czego doświadczyła w czasie rozmowy z Chrystusem. Spotykając tego, Który sam jest Prawdą i prawdziwym światłem, oświecającym wszystkich, przyjęła od Niego dar prawdziwej światłości, dar zrozumienia, jak należy chwalić Boga i modlić się Niego. Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 9.00 w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Aleksego Kuryłowicza i protodiakona ks. Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Anny Fity. Na zakończenie Liturgii odbyła się procesja wokół cerkwi.