Niedziela V po Pięćdziesiątnicy

ww--Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Jana Barszczewskiego, ks.Piotra Snarskiego i protodiakona ks.Marcina Kuźmy. Śpiewały dwa chóry pod dyr.Marty Zinkiewicz i Anny Fity. Było pożegnanie i …powitanie. Po Liturgii i po odczytaniu dekretów wydanych przez Jego Eminencję Wielce Błogosławionego Sawę Metropolitę Warszawskiego i całej Polski, proboszcz w imieniu swoim,duchowieństwa i wiernych  podziękował  ks.Piotrowi  za dwudziestoletni trud  posługi kapłańskiej w naszej parafii, życząc wszelkiego dobra i błogosławieństwa Bożego w parafii klejnickiej, gdzie ks.Piotr będzie wikariuszem.  Następnie przywitał ks.Jana Barszczewskiego,który przyszedł do naszej parafii z Hajnówki i będzie tutaj wikariuszem.

Przypomnienie- to było 20 lat temu.…..Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Arcybiskup Sawa, ordynariusz diecezji Białostockiej i Gdańskiej Locum Tenens dekretem nr 101 z 10.03.1998 roku erygował samodzielną parafię prawosławną pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 179. Parafia ZNMP została zrodzona z naszej parafii. I jak przystało na matkę wyposażyła swoją córkę na nową drogę. 1 lipca 1994 roku parafia Narodzenia Bogurodzicy, reprezentowana przez proboszcza ks. Włodzimierza Bliźniuka, w obecności notariusza zawarła akt notarialny na zakup działki pod budowę nowej cerkwi. Proces budowy rozpoczął się wspólnymi siłami – zakup działki, projekt, rozpoczęcie budowy, wpłaty ofiarodawców itp. 11 marca 1998 roku Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Arcybiskup Sawa ordynariusz Diecezji Białostocko-Gdańskiej wydał następujące dekrety: 1. Zwolnił ks. Prot. Jana Barszczewskiego ze stanowiska wikariusza w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny i mianował p.o. proboszcza parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim. 2. Zwolnił ks. diakona Piotra Juszkiewicza ze stanowiska diakona w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny i mianował diakonem w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim. 3. Zwolnił ks. Piotra Snarskiego ze stanowiska wikariusza w parafii w Klejnikach i mianował wikariuszem w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim. 4. Zwolni ks. prot Włodzimierza Bliźniuka, stosownie do jego prośby, ze stanowiska proboszcza w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny i przeniósł z dniem 30.04.1998 roku w stan spoczynku . 5. Mianował ks.prot. Andrzeja Filimoniuka p.o.proboszcza parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim.