Niedziela Triumfu Prawosławia

Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. mitrata Jana Barszczewskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz.

Dzisiejsza niedziela nosi nazwę Triumfu Prawosławia. Święto to zostało ustanowione w 843 roku na cześć ostatecznego zwycięstwa Prawosławia nad herezją ikonoklazmu (na pamiątkę przywrócenia kultu ikon ). Dlatego też w tym dniu w Cerkwiach w znak zwycięstwa nad herezją na centralnym anałoju obok siebie leżą ikony Jezusa Chrystusa i Matki Bożej.

Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz ks. mitrat Jerzy Bogacewicz. Podczas Liturgii św. Bazylego Wlk. czytano Ewangelię wg Św.Apostoła i Ewangelisty Jana, J 5 (1, 43-51):

„W owym czasie, Jezus chciał wyruszyć do Galilei. I znajduje Fi­lipa. I mówi mu [Jezus]: – Pójdź za mną! Filip zaś był z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip znajduje Natanaela i mówi do niego: – Znaleźliśmy Tego, o którym pisał w Prawie Mojżesz i Prorocy: Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu. A Natanael powiedział mu: – Czyż z Na­zaretu może być coś dobrego? Mówi mu Filip: – Przyjdź i zobacz. Ujrzał Jezus przychodzącego do Niego Nata­naela i mówi o nim: – Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma obłudy. Mówi mu Natanael: – Skąd mnie znasz? Odpowiedział i rzekł do niego Jezus: – Zanim cię Filip przywołał, widziałem cię pod figowcem. Odpowiedział Mu Natanael: – Nauczycielu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela! Odpowiedział Jezus i rzekł do niego: – Wierzysz dlatego, że ci powiedziałem: Widziałem cię pod figowcem. Więcej niż to zobaczysz! I rzecze mu: – Amen, amen, powiadam wam: Odtąd zobaczycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępu­jących na Syna Człowieczego”.

Poniżej kazanie Władyki z 03 marca 2020 roku