Niedziela Świętych Praojców

ks.Adam

ks.Adam

Dzisiejszej Boskiej Liturgii, sprawowanej o godzinie 10.00, w cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim, przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Aleksego Kuryłowicza i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Aleksy Kuryłowicz.A oto dzisiejsza ewangelia:

Przypowieść o uczcie Łk 14, 16-24

1416 Jezus mu odpowiedział: «Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. 17 Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe*. 18 Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: „Kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego!” 19 Drugi rzekł: „Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego!” 20 Jeszcze inny rzekł: „Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść”. 21 Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał słudze: „Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych!” 22 Sługa oznajmił: „Panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce”. 23 Na to pan rzekł do sługi: „Wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony. 24 Albowiem powiadam wam: Żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty”.

Na zakończenie nabożeństwa proboszcz parafii ks. Jerzy Bogacewicz złożył życzenia imieninowe ks. Adamowi Dzienisiukowi. Życzył zdrowia, błogosławieństwa Bożego i dalszej owocnej pracy z młodzieżą. Ks. Adam uczy religii w szkole, w Niepublicznym Przedszkolu Nr 1 im.św.Młodzieńca Gabriela i jest opiekunem duchowym bractwa młodzieżowego. Oprócz posługi kapłańskiej i obowiązków z tym związanych,współpracuje z Fundacją DKP- zajmuje się min.wydawaniem żywności dla ubogich,prowadził warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży podczas wakacji,prowadzi zabawy choinkowe, parafiady itp. ( z innymi duchownymi ) ….  Na Mnogaje Leta czcigodny Ojcze Adamie  !!!