Niedziela Świętych Ojców

wpis

W niedzielę Świętych Ojców w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim, miało miejsce „wprowadzenia” matki z dzieckiem do świątyni.Po czterdziestu dniach , od urodzenia dziecka, mama wraca do życia sakramentalnego i cerkiewnego.Po tym okresie przychodzi z dzieckiem do cerkwi, gdzie duchowny czyta odpowiednie modlitwy nad matką i dzieckiem, które po raz pierwszy przestąpi próg świątyni. Chłopczyka duchowny wnosi do ołtarza, dziewczynkę-przed carskie wrota. Matka przystępuje do spowiedzi,aby razem z dzieckiem przyjąć św. Komunię (Pryczastije). Ojciec – również. Dzisiaj w cerkwi rodzice byli razem z małym Pawełkiem.