Niedziela Przebaczenia Win

imienniczki

imienniczki

Dzisiejszej Boskiej Liturgii, sprawowanej o godzinie 10.00 w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim, przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Piotra Snarskiego i protodiakona ks.Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Pauliny Troc. Po św. Ewangelii ks.Jerzy Bogacewicz odczytał List Wielkopostny Metropolity Sawy. Po Boskiej Liturgii celebrans złożył życzenia jutrzejszym imienniczkom-Paulinom i Walentynom, w szczególności dyrygentce Paulinie Troc i Walentynie Kruk, księgowej.

W tym dniu Cerkiew wspomina wygnanie Adama i Ewy z Raju. Przykład Prarodziców ukazuje skutki nieposłuszeństwa i grzechu. Pokuta jest drogą, która prowadzi do uniknięcia gniewu Bożego.  Dzisiejsza niedziela jest nazywana również Niedzielą Przebaczenia Win. Bezpośrednio po Św. Liturgii została odsłużona wieczernia z czynem wybaczenia win (proszczenija obid). Ks.Jerzy prosił wiernych aby pościli nie na pokaz i nie chwalili się tym przed innymi. Bez przebaczenia sobie nawzajem, post nic nam nie da. Dlatego od przebaczenia zaczynamy Wielki Post nazywany również Duchową Wiosną. Proboszcz i wszyscy duchowni prosili wiernych o wybaczenie wszelkich swoich przewinień i zaniedbań, z kolei wierni podchodząc do duchownych, prosili ich o wybaczenie, jednocześnie wybaczając duchownym.

Jutro o godz.8.00 czasy, o 17.00  Kanon pokutny św.Andrzeja z Krety

Dodaj komentarz