Niedziela Przebaczenia Win

Dzisiejsza niedziela nosi nazwę Niedzieli Seropustnej ( Przebaczenia Win) . Cerkiew wspomina wygnanie Adama i Ewy z Raju. Podczas Św. Liturgii czytano Ewangelię wg Św. Apostoła i Ewangelisty Mateusza, Mt (6, 14-21):

„W owym czasie powiedział Chrystus, jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje”. Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. mitrata Jana Barszczewskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Proboszcz odczytał list wielkopostny Jego Eminencji metropolity Sawy.

ORTHODOX | List wielkopostny Jego Eminencji metropolity Sawy

Bezpośrednio po Boskiej Liturgii było sprawowane nabożeństwo wieczorne z obrzędem przebaczenia win. Uczestniczyli wszyscy duchowni. Proboszcz zwrócił uwagę na przeczytaną Ewangelię, która ma być drogowskazem na Wielki Post.