Niedziela o strasznym sądzie

wwpisBoskiej Liturgii, sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Zwrócił szczególną uwagę na miłosierdzie w stosunku do innych osób.