Niedziela o Sądzie Ostatecznym. Mięsopustna.

wpis

Niedziela o Sądzie Ostatecznym jest trzecią niedzielą przygotowującą nas do okresu Wielkiego Postu.  Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Piotra Snarskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazane ewangeliczne wygłosił proboszcz. Powiedział m.in., o przyjściu i chwale Syna Człowieczego oraz sądzie ostatecznym. Każdy musi odpowiadać za swoje uczynki. Ważne jest być miłosiernym wobec bliźniego. Podzielić się jedzeniem, ubraniem, potrafić współczuć. Złe nawyki należy zmieniać, aby zasłużyć na nagrodę. Tak jak w szkole, aby mieć dobre oceny i zdać egzamin trzeba się uczyć.

Dodaj komentarz