Niedziela o Celniku i Faryzeuszu

wpisBoskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 8,15 przewodniczył ks.Piotr Snarski, który wygłosił kazanie ewangeliczne. Dzisiejsza niedziela przygotowuje  nas do Wielkiego Postu. Ewangelia Łk. 18 (10-14). ” Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika! Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.” Chórem, którym dyryguje Anna Fita 🙂 , dyrygowała Marta Zinkiewicz.