Niedziela IV po Wielkanocy

Dzisiejsza niedziela nosi nazwę Niedzieli o Paralityku. Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Macina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Zwieńczeniem Boskiej Liturgii była procesja wokół cerkwi. Na zakończenie proboszcz złożył życzenia imieninowe (zaległe) ojcu Janowi Barszczewskiemu i Mikołajom z Komitetu Cerkiewnego-Mironiukowi i Pacewiczowi. Mnogaja Leta czcigodni Solenizanci!!!