Niedziela IV po Pięćdziesiątnicy

wp

Dzisiejszej Boskiej Liturgii odprawionej o godzinie 9.00 przewodniczył ks.Piotr Snarski w asyście ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił celebrans. Powiedział m.in. że bardzo ważna jest wiara. Człowiek bez wiary jest ubogi. Podczas nabożeństwa pomagał ks.Aleksy Kuryłowicz, który służył „proskomidię”, spowiadał, czytał ogłoszenia…

Proboszcz ks. mitrat Jerzy Bogacewicz i ks. Adam Dzienisiuk pojechali do Grecji z chórem dyrygowanym przez Annę Fitę.