Niedziela III po Pięćdziesiątnicy

wpis

Boskiej Liturgii, sprawowanej o godzinie 9.00, przewodniczył proboszcz ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Aleksego Kuryłowicza i protodiakona ks. Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Jerzy Bogacewicz. Dzisiejsza Ewangelia zwraca naszą uwagę na słowa Chrystusa wypowiedziane do uczniów w tzw. Kazaniu na Górze: „Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!”. Chodzi tu nie o fizyczne oko,tj. o część ciała, ale o to jak my postrzegamy to co widzimy. Najważniejsze jest poznanie Prawdy, którą jest Chrystus i dążenie w tym kierunku. Jezus Chrystus jest naszą światłością, światłością naszego oka, czyli nas samych, tzn., że Jego światło pozwala nam poznać pełniejszą prawdę, prawdę o naszym życiu i o naszym powołaniu.