Narodzenie św.Proroka i Poprzednika Jana Chrzciciela

wpis

W dniu święta, Boskiej Liturgii, w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim przewodniczył ks. Aleksy Kuryłowicz. Asystował ks. Piotr Snarski oraz ks.protodiakon Marcin Kuźma. Śpiewał chór pod dyr. Anny Fity. Proboszcz ks.mitrat Jerzy Bogacewicz jest w drodze powrotnej z Grecji, ks. Adam Dzienisiuk na koloniach z młodzieżą w Cieplicach.

Troparion, ton 4:
Proroku i Poprzedniku przyjścia Chrystusa, czcząc ciebie z miłością, nie umiemy godnie cię pochwalić, przez twoje bowiem chwalebne i sławne narodzenie niepłodność twej matki ustała i rozwiązana została niemota ojca, a światu zostało ogłoszone Wcielenie Syna Bożego.

Kontakion, ton 3:
Dawniej niepłodna teraz rodzi Poprzednika Chrystusa, a on jest wypełnieniem wszystkich proroctw, on włożył w Jordanie rękę na Tego, Kogo przepowiadali prorocy, okazał się prorokiem i zwiastunem Słowa Bożego, a zarazem Jego Poprzednikiem.

Dodaj komentarz