Nabożeństwo Pasyjne

W naszej cerkwi, zostało odsłużone pierwsze nabożeństwo pasyjne z czytaniem św. Ewangelii wg św. apostoła Mateusza. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. prot. Paweł Zabrocki. . Nabożeństwu przewodniczył ks.mitrat Leoncjusz Tofiluk dziekan dekanatu bielskiego w asyście duchowieństwa bielskiego. Dziekan czytał św. Ewangelię o cierpieniach i mękach Jezusa Chrystusa. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz.