Nabożeństwo Pasyjne

Wieczorem w naszej cerkwi zostało odsłużone pierwsze nabożeństwo pasyjne z czytaniem św. Ewangelii wg apostoła Mateusza. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Piotr Trochimczuk, wikariusz parafii Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim. Nabożeństwu przewodniczył dziekan dekanatu bielskiego ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk w asyście duchowieństwa bielskiego. Dziekan czytał również św. Ewangelię o cierpieniach i mękach Jezusa Chrystusa. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. fot.Piotr Łozowik