Nabożeństwo pasyjne

wpis--

W cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim, zostało odsłużone nabożeństwo wieczorne z czytaniem Ewangelii wg św. apostoła Mateusza. Nabożeństwu przewodniczył dziekan dekanatu bielskiego ks.mitrat Leoncjusz Tofiluk w asyście duchowieństwa bielskiego. Dziekan czytał również św.Ewangelię o cierpieniach i mękach Jezusa Chrystusa.Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Andrzej Mińko proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim. Wyjaśnił głęboki sens wielkopostnej modlitwy św. Efrema Syryjczyka. „Panie i Władco żywota mego!  Nie dawaj mi ducha próżniactwa, zniechęcenia, chciwości, panowania i gadatliwości,
Za to obdarz mnie, Twego sługę, duchem wstydliwości, skromności, cierpliwości i miłości,
O, Panie i Królu!  Spraw, abym widział moje przewinienia  I nie potępiał brata mego.
Albowiem Tyś błogosławiony jest na wieki wieków. Amen.”  Wspomniał również o zagrożeniach wypływających z internetu, gdzie anonimowo obrażają innych, nawet nie znając tej osoby. O lokalnych mediach, które starają się wyciągnąć to co jest najgorsze, nie widząc dobrych stron. Tym samym opluwają i oczerniają nie tylko jednostki lecz całe społeczności.

1 myśl w temacie “Nabożeństwo pasyjne

Możliwość komentowania została wyłączona.