Modlitewne Spotkanie Maturzystów

wpis

W dniach 25-27 marca 2016r., na św. Górze Grabarce odbyło się Modlitewne Spotkanie dla tegorocznych Maturzystów. W spotkaniu tym wzięła udział przede wszystkim młodzież z całego Podlasia oraz Warszawy. Z naszej Parafii w spotkaniu wzięło udział kilkoro maturzystów z opiekunem ks. Adamem Dzienisiukiem. Podczas pobytu na św. Górze młodzież, brała udział w nabożeństwach, wykonywała prace na rzecz monasteru, natomiast w sobotę odbyło się spotkanie  z Jego Ekscelencją Najprzewielebniejszym Grzegorzem, biskupem Supraskim. Władyka Grzegorz przygotował wykład „Eucharystia. Lekarstwo nieśmiertelności”. Czas spędzony na modlitwie w tym wyjątkowym miejscu upłynął szybko i wierzymy w to, że nasza obecność, pozyska łaskę Bożą, pomocną w zdaniu czekających naszą młodzież egzaminów maturalnych.

Tekst i foto ks. Adam Dzienisiuk