Metropolita Miński i Słucki w Bielsku Podlaskim

Metropolita Miński i Słucki Egzarcha Białorusi Filaret, w dniach 19-21 listopada 2000 roku złożył oficjalną wizytę w Polsce.  Zwierzchnik Cerkwi Białoruskiej wraz z naszym zwierzchnikiem, metropolitą Sawą i biskupem bielskim Grzegorzem, celebrował Boską  Liturgię w cerkwi św. Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim, w dniu święta parafialnego.Kazanie ewangeliczne wygłosił dostojny gość.  Prosił aby ciągle modlić się do swego anioła stróża. Metropolita Sawa powiedział o znaczeniu świąt parafialnych w życiu każdego parafianina.   Podkreślił zasługi władyki Filareta, który na zgliszczach i popiołach buduje Cerkiew na Białorusi. Proboszcz ks. Leoncjusz Tofiluk podarował  gościowi ikonę św. Archanioła Michała, napisaną w Szkole Ikonograficznej w Bielsku Podlaskim, gdzie jest dyrektorem. Metropolita Filaret podarował  biskupowi Grzegorzowi krzyżyk na mitrę, Mińską Ikonę Matki Bożej i książkę o Krzyżu Eufrozyny Połockiej.Po uroczystościach w cerkwi goście złożyli  wizytę w Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania znajdującego się obok cerkwi Michajłowskiej.