Metropolita Anastasios misjonarz z Albanii

Na zaproszenie Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski , w dniach 16 – 23 maja 2003 roku   przebywał w Polsce Metropolita Anastasios, Arcybiskup Tirany, Durres i całej Albanii. Arcybiskupowi towarzyszył metropolita Korca Ioan.  Wraz z naszym metropolitą Sawą gość odwiedził Warszawę, Hajnówkę, Białystok, Łódź, Świętą Górę Grabarkę, Supraśl. Jadąc ze św. Góry Grabarki,  w dniu 21 maja, goście odwiedzili naszą cerkiew i pokłonili się cudownej Bielskiej Ikonie Bogurodzicy. W cerkwi Narodzenia Bogurodzicy był   również z delegacją Arcybiskup Łódzko- Poznański Szymon.