Krasnostockiej Ikony Matki Bożej

wpis-

20 października, w monasterze Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach koło Białegostoku zakończyły się uroczystości ku czci Krasnostockiej Ikony Matki Bożej.

Żeński Monaster pw.Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zwierkach jest kontynuatorem tradycji krasnostockiego monasteru, który znajdował się w Krasnostoku( byłej guberni grodzieńskiej), obecnie Różanystok  niedaleko Dąbrowy Białostockiej.

Uroczystościom przewodniczył  biskup Grzegorz. Śpiewał chór z monasteru Narodzenia Bogurodzicy w Czerniowcach z diecezji czerniowiecko-bukowińskiej na Ukrainie. Zwierzchnikiem tej diecezji jest metropolita Onufry, którego niektórzy znają z Ławry Poczajowskiej.

Kazanie ewangeliczne wygłosił archimandryta Beniamin z czerniewieckiego monasteru. Powiedział min.żeby każdy zadał sobie pytanie dlaczego idzie do cerkwi, czy spotkać znajomych czy też w innym celu? Do cerkwi trzeba iść na spotkanie z Bogiem. Nigdzie człowiek nie znajdzie ukojenia w swoich biedach i nieszczęściach, jak tylko w cerkwi.

Zwieńczeniem Boskiej Liturgii była uroczysta procesja wokół świątyni z czytaniem św.Ewangelii. Potem zostało odsłużone nabożeństwo dziękczynne przed Krasnostocką  Ikoną Matki Bożej.

Kazanie biskupa Grzegorza część I

Kazanie bp. Grzegorza czesc I

Kazanie część II

Kazanie bp. Grzegorza czesc II

Dodaj komentarz