Konsultacje duchowieństwa w Warszawie

wpis

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski w dniu 29.12.2016r., w Centrum Kultury Prawosławnej św. św. Cyryla i Metodego w Warszawie odbyły się Metropolitalne Konsultacje Opiekunów Duchowych Bractw Młodzieżowych. Konsultacje miały na celu wymianę doświadczeń miedzy duchownymi, omówienie obecnych problemów wynikających z pracy z młodzieżą oraz omówienie nowych metod pracy z młodzieżą na różnych etapach kształcenia. Konsultacje rozpoczęto od molebnia, podczas którego proszono o błogosławieństwo Boże dla wszystkich obecnych. Rozpoczynając obrady głos zabrał ks. Paweł Szwed Opiekun Duchowy Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, który podziękował wszystkim duchownym za przybycie i wyraził zadowolenie z faktu zwołania takiego spotkania przez Zwierzchnika naszego Kościoła Jego Eminencję Metropolitę Sawę. Głos zabrał również ks. Aleksy Andrejuk, który szczególnie akcentował otwartość w postawie duchownego odpowiedzialnego za pracę z młodzieżą. Podczas spotkania wspólnie wypracowano nowe i udoskonalono obecne metody aktywizacji młodzieży, położono nacisk na konieczność pracy z młodzieżą na każdej Parafii oraz wspólnie ustalono plan działań na następny rok.

Tekst i foto ks. Adam Dzienisiuk