Iwierskiej Ikony Matki Bożej

Iwierska Ikona Matki Bożej znajduje się w monasterze iwierskim na św. górze Atos. Kopię ikony podarowali Cerkwi w Polsce mnisi z góry Atos dla uczczenia 2000 lat od narodzin Chrystusa.00 Ikona przybyła do Polski w sierpniu.Na św. górę Grabarkę dotarła w przededniu Przemienienia Pańskiego. Metropolita Sawa ustanowił dzień 18 sierpnia świętem ku czci ikony. Tysiące pielgrzymów przybyło na Grabarkę, by pokłonić się ikonie. Ikona przedstawia Matkę Bożą, której prawa ręka wskazuje na Chrystusa, zasiadającego na lewej ręce. Na tej ikonie Bogurodzica występuje jako przewodniczka, prowadząca ku Bogu i zbawieniu. W dniu 17 sierpnia odbyła się pielgrzymka autokarowa chóru parafialnego przy parafii Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim na święto Iwierskiej Ikony Matki Bożej na św. górę Grabarkę. Święto rozpoczęło się całonocnym czuwaniem, celebrowanym przez biskupa supraskiego Grzegorza. Nabożeństwo uświetnił chór dyrygowany przez Martę Zinkiewicz z cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim. W nabożeństwie uczestniczyli licznie wierni, w szczególności bielszczanie. Po kolacji każdy z pielgrzymów zwrócił się do władyki o błogosławieństwo. Powrót do Bielska nastąpił w modlitewnym nastroju, z postanowieniami o duchowej przemianie samych siebie.