IV Niedziela Wielkiego Postu-prep.Jana Klimaka

wpisBoskiej Liturgii, sprawowanej o godzinie 10.00, przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Piotra Snarskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Dyrygentka urodziła córeczkę Lenę i dzisiaj po upływie 40 dni od urodzenia dziecka, przed Liturgią,

została wprowadzona do świątyni. Ks.Adam Dzienisiuk odczytał odpowiednie modlitwy w przedsionku po czym wniósł Lenę do cerkwi. Dziewczynek do ołtarza się nie wnosi. Po raz pierwszy Lena przystąpiła do św.Pryczstija  (Komunii) .

Kazanie ewangeliczne, po przeczytaniu św.Ewangelii wygłosił ks. mitrat Jerzy Bogacewicz. Prosił, aby być czujnym w stosunku do złych duchów. Mogą one zaatakować każdego z nas w każdej chwili a walka z nimi jest bardzo uciążliwa. Najskuteczniejszą bronią jest spowiedź i św.Komunia oraz post i modlitwa.Przestrzegał również przed następstwami używania alkoholu.

Dzisiaj Cerkiew czci pamięć św. Jana Klimaka (Lestwicznika). Życie świętego Jana Klimaka jest przykładem prawdziwie wewnętrznej drogi doskonałości, jaką podejmują niektóre dusze łączące gorącą pobożność ze zdolnością do kontemplacji, cichej pracy nad sobą i ciągłej aktywności umysłowej.  Przydomek, który przylgnął do tego świętego, ma związek z tą właśnie drogą, a mianowicie z jego dziełem Drabina (czyli po grecku Klimax) opisującym trzydzieści stopni cnót i nadprzyrodzonej walki z upadłą naturą prowadzących do jak najdoskonalszego zjednoczenia z Bogiem za życia i wiekuistej szczęśliwości po śmierci.

Dodaj komentarz