Ikona św. Eufrozyny z Połocka w Bielsku Podlaskim

113 listopada 2011r.  w cerkwi Narodzenia Bogarodzicy w Bielsku Podlaskim sprawowany był akatyst przed ikoną św. Eufrozyny z Połocka. Przed nabożeństwem proboszcz parafii, ks. Jerzy Bogacewicz, dokonał poświęcenia tej ikony. 

Ikona została podarowana Domowi Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim przez zespół „Małanka”. Jest to jeden z najpopularniejszych amatorskich zespołów białoruskich na Podlasiu. Istnieje od 1990 roku i działa przy Bielskim Domu Kultury pod kierownictwem Sergiusza Łukaszuka. „Małanka” wykonuje głównie pieśni białoruskie.
Zespół koncertuje w szczególności na terenie Podlasia i Polski. Koncertował również za granicą, m.in. we Francji, Niemczech, na Białorusi. Podczas ostatnich wojaży na Białoruś otrzymał, jako nagrodę, ikonę św. Eufrozyny z Połocka, od dawna uważanej za patronkę Białorusi. Sergiusz Łukaszuk powiedział, że po naradzie z członkami „Małanki” postanowili przekazać ją do Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim. Tutaj mieści się przedszkole i ta święta otaczać ma maluchy swoją opieką.

Ksiądz Jerzy Bogacewicz przybliżył postać świętej Eufrozyny, żyjącej w XII wieku. Na wieczną pamięć i miłość narodu święta zasłużyła swoim ofiarnym życiem, które poświęciła krzewieniu oświaty wśród narodu. Była córką księcia Światosława – Griegorija, a wnuczką największego z połockich władców – Wsiesława Czarodzieja. Znana była ze swej urody i mądrości. Małą dziewczynkę obdarowano starym, połockim imieniem Przedsława. Rodzicie zastanawiali się, czy wydać córkę za syna jakiegoś bogatego władcy. Jednak Przedsława wybrała drogę życia w zakonie. Wstąpiła do klasztoru przyjmując imię Eufrozyny. Zamieszkała w celi soboru sofijskiego w Połocku. Korzystając z biblioteki świątyni, słynna uczona przepisywała książki, układała modlitwy i kazania. Skupiała wokół siebie zdolnych i utalentowanych ludzi, dlatego można uważać ją za pierwszego mecenasa oświaty. Eufrozyna ufundowała w Połocku dwie cerkwie, jedna z nich to cerkiew Przemienienia Pańskiego, zbudowana przez ówczesnego architekta Ioana. Jubiler imieniem Łazarz (pogańskie imięBohša) zrobił krzyż, który stał się bezcenną relikwią Białorusi. W podeszłym wieku Eufrozyna wyruszyła na pielgrzymkę do Jerozolimy. Tam też zakończyła swoje ziemskie życie. Jej relikwie spoczywają w Połocku, w cerkwi monasteru Przemienienia. Dzień pamięci świętej patronki Białorusi obchodzony jest 5 czerwca / 23 maja.
Ksiądz Jerzy powiedział, że święta Eufrozyna z Połocka powinna być wzorem do naśladowania również dlatego, że była wielką patriotką miłującą swój kraj i kochającą ludzi.
Po nabożeństwie ikona św. Eufrozyny Połockiej została przewieziona do Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim przy ul. Rejtana 24. Tam wystąpił zespół „Małanka” pod kier. Sergiusza Łukaszuka ze swoim repertuarem oraz zespół „Asteria” pod dyr. Anny Fity, działający przy Domu Kultury Prawosławnej.
W uroczystościach udział wzięły miejskie władze samorządowe: wiceburmistrz Walentyna Szymczuk, wiceburmistrz Jan Radkiewicz, sekretarz Urzędu Tamara Korycka i zastępca przewodniczącego Rady Miasta Andrzej Roszczenko.

http://www.bielsk-hodigitria.blogspot.com/2011/11/ikona-sweufrozyny-poockiej.html