III niedziela Wielkiego Postu

Dzisiejsza niedziela poświęcona jest adoracji Życiodajnego Krzyża Pańskiego. Krzyż, który dla wielu przed Chrystusem był zgorszeniem i najgorszą formą kaźni, to dla chrześcijan stał się symbolem i oznaką zbawienia rodu ludzkiego. Gdyby nie krzyż nie byłoby zmartwychwstania, gdyby nie krzyż nie byłoby zbawienia człowieka. Po środku świątyni na anałoju leży Krzyż wyniesiony podczas wieczornego nabożeństwa. Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie wygłosił ks. mitrat Jan Barszczewski. Zwrócił uwagę na znaczenie postu , gdzie post cielesny powinien iść w parze z postem duchowym. Post i modlitwa są jakby dwoma skrzydłami, które pozwolą osiągnąć zbawienie. Na zakończenie Boskiej Liturgii proboszcz wszystkim dzieciom rozdawał prosfory.