III Niedziela po Wielkanocy

wwpisBoskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Podkreślił rolę kobiet w cerkwi.  Cerkiew czci dzisiaj pamięć  Św. Niewiast Niosących Wonności (Żen Mironosic), Św. Józefa z Arymatei i Św. Nikodema oraz  św. męczennika młodzieńca Gabriela Zabłudowskiego.
Niedziela jest liturgicznym wspomnieniem niewiast, które wczesnym rankiem w pośpiechu udały się do Grobu Pańskiego, aby wonnymi i drogocennymi olejami namaścić Ciało Chrystusa. Te Niewiasty szły pełne obaw, zastanawiały się … kto odwali nam kamień od grobu … One nie wiedziały, a nawet nie oczekiwały, że gdy dojdą na miejsce oczekuje na nich wielka nagroda. Im jako pierwszym Anioł obwieścił o Zmartwychwstaniu Chrystusa. To właśnie te kobiety jako pierwsze głosiły również radosną nowinę o Zmartwychwstaniu Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Niedziela nazywana jest również Prawosławnym Dniem Kobiet. Na zakończenie Boskiej Liturgii proboszcz złożył życzenia wszystkim kobietom, w szczególności  Martom-dyrygentkom chórów. Ze względów na zasady bezpieczeństwa kwiatki zostały zaniesione na chór przez prysłużników.  Mnogaja Leta solenizantki !!!