III Dzień Święta Objawienia

w-W cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim Boskiej Liturgii o godzinie 10 przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski w asyście duchownych tamtejszej parafii. Śpiewał chór pod dyr. Ewy Łukianiuk. więcej na stronie parafii na facebooku. Kazanie Władyki też 🙂   https://www.facebook.com/pg/ParafiaPrawoslawnaNarodzeniaNmpWBielskuPodlaskim/