II Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 9.00 przewodniczył ks.mitrat Jan Barszczewski w asyście ks.Adama Dzienisiuka. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Dzisiaj Cerkiew wspomina Wszystkich Świętych Ziemi Ruskiej i Ojców Świętej Góry Atos. Podczas Liturgii czytano Ewangelię wg św. Mateusza (4,18-23):”W owym czasie Jezus idąc wzdłuż Morza Galilejskiego, zobaczył dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, jego brata, jak zarzucali sieć w morze; byli bowiem rybakami. I powiedział do nich: Chodźcie ze Mną, a Ja sprawię, że będziecie łowić ludzi. A oni, zostawiwszy sieci swe na miejscu, poszli za Nim. Idąc dalej, zobaczył znów dwu braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, jak będąc w łodzi z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali sieci. Ich też przywołał [ku sobie]. I natychmiast, zostawiwszy łódź i ojca, poszli za Nim. Tymczasem obchodził całą Galileę, nauczał w synagogach, ogłaszał Dobrą Nowinę królestwa i leczył wszelkie choroby i wszystkie ludzkie słabości”.