I Niedziela Wielkiego Postu

Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Aleksego Kuryłowicza i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Podczas Liturgii ks.Aleksy wprowadził do cerkwi mamę z nowo narodzonym młodzieńcem (chłopczykiem).

W Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu Cerkiew świętuje święto Tryumfu Prawosławia (Ortodoksji). Podczas Liturgii św. Bazylego Wlk. czytano Ewangelię wg Św.Apostoła i Ewangelisty Jana, J 5 (1, 43-51):

„W owym czasie, Jezus chciał wyruszyć do Galilei. I znajduje Fi­lipa. I mówi mu [Jezus]: – Pójdź za mną! Filip zaś był z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip znajduje Natanaela i mówi do niego: – Znaleźliśmy Tego, o którym pisał w Prawie Mojżesz i Prorocy: Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu. A Natanael powiedział mu: – Czyż z Na­zaretu może być coś dobrego? Mówi mu Filip: – Przyjdź i zobacz. Ujrzał Jezus przychodzącego do Niego Nata­naela i mówi o nim: – Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma obłudy. Mówi mu Natanael: – Skąd mnie znasz? Odpowiedział i rzekł do niego Jezus: – Zanim cię Filip przywołał, widziałem cię pod figowcem. Odpowiedział Mu Natanael: – Nauczycielu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela! Odpowiedział Jezus i rzekł do niego: – Wierzysz dlatego, że ci powiedziałem: Widziałem cię pod figowcem. Więcej niż to zobaczysz! I rzecze mu: – Amen, amen, powiadam wam: Odtąd zobaczycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępu­jących na Syna Człowieczego”. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz ks.mitrat Jerzy Bogacewicz.Dzisiaj w święto Tryumfu Prawosławia wspominane jest zwycięstwo prawosławia nad herezjami.Święto ustanowiono na pamiątkę przywrócenia kultu ikon.