Goście z Rumunii

310 września 2009 roku  w godzinach popołudniowych, metropolita Sawa i bp dolnego Dunaju Kasjan ( patriarchat rumuński) wraz z delegacją odwiedzili cerkwie bielskie. W cerkwi Narodzenia Bogarodzicy byli podczas wieczornego nabożeństwa. Władyka Kasjan wpisał się do kroniki parafialnej. Gość był zachwycony pięknem bielskiej perełki.