Edukacja regionalna-warsztaty w DKP

W piątek, 14 sierpnia zakończyły się warsztaty dla dzieci niepełnosprawnych z zakresu edukacji regionalnej. Odbyły się one w Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim. Celem zajęć warsztatowych było przygotowanie dzieci do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu, kształtowanie postaw szacunku do kultury rodzimej i innych kultur, patriotyzmu i poczucia przynależności do środowiska lokalnego, narodu oraz do społeczności międzynarodowej. Program był przeznaczony dla uczniów z upośledzeniem umysłowym. Uczestnicy zapoznali się z historią swego regionu i dziedzictwem kulturowym. Zajęcia odbywały się w formie lekcji terenowych, ukierunkowanych wycieczek, lekcji muzealnych i zajęć twórczych. Warsztaty były zorganizowane po raz pierwszy przez Bractwo Prawosławne św.św. Cyryla i Metodego w Bielsku Podlaskim i Dom Kultury Prawosławnej (przy ulicy Rejtana 24), a współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Warsztaty prowadziły Mirosława Gałaszewicz, Barbara Panasiuk i Mirosława Mirończuk (wolontariat).