Dzień Imienin ojca Leoncjusza

Dzisiaj Cerkiew czci pamięć św. Leoncjusza bpa Rostowa, niebiańskiego patrona ks. mitrata Leoncjusza Tofiluka. Batiuszka Leontij jest dziekanem dekanatu bielskiego, proboszczem parafii św.arch.Michała, dyrektorem szkoły pisania ikon….
Boskiej Liturgii w cerkwi św. arch. Michała przewodniczył abp bielski Grzegorz w asyście ks. mitrata Jerzego Bogacewicza, wicedziekana, duchowieństwa parafialnego i dwóch protodiakonów, ks. Marcina Kuźmy i ks. Adama Stepaniuka. Śpiewał chór pod dyr. Ireny Korowaj. Po Liturgii Władyka odsłużył molebień w intencji solenizanta. Potem składano życzenia solenizantowi życząc dużo zdrowia, sił duchowych i realizacji zamierzonych celów dla dobra Cerkwi i wiernych. Na Mnogaje Leta czcigodny ojcze Leoncjuszu!!!