Dzień Imienin ojca Jana Barszczewskiego

Dzisiaj Cerkiew czci pamięć św. ap. i ew. Jana Teologa. Boskiej Liturgii przewodniczył ks.mitrat Jan Barszczewski w asyście ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Werszko.

Dziś też wznoszono modlitwy w intencji mieszkańców wsi Grabowiec. Kazanie wygłosił ks. mitrat Jan Barszczewski przybliżając postać apostoła i ewangelisty Jana Teologa. Na zakończenie ks. prot. Adam Dzienisiuk w imieniu duchowieństwa i komitetu cerkiewnego złożył życzenia dzisiejszemu solenizantowi ks.mitratowi Janowi Barszczewskiemu. Życzył sił duchowych i cielesnych ojcu Janowi i jego najbliższym, Bożego błogosławieństwa i nieustannej pomocy od swego orędownika św. Jana Teologa. Chórzyści zaśpiewali Mnogaja Leta!!!

Jan Teolog (Bogosłow) był najmłodszym z grona dwunastu apostołów, synem rybaka z Galilei – Zebedeusza i Salome. Św. Jan był najpierw uczniem św. Jana Chrzciciela, a później wraz z Chrystusem udał się znad Jordanu do Galilei.

Wybrany na apostoła towarzyszył Mu aż do Jego śmierci. Był świadkiem wszystkich ważnych wydarzeń w życiu Zbawiciela. Razem z bratem apostołem Jakubem, synem Zebedeusza i apostołem Piotrem był świadkiem Przemienienia Pańskiego i modlitwy Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Pan wyznaczył go oraz apostoła Piotra do przygotowania ostatniej Paschy. Po zmartwychwstaniu był pierwszym z mężczyzn, który znalazł się przy Jego grobie. Zwie się go „umiłowanym uczniem Chrystusa”. Spośród apostołów tylko św. Jan do końca pozostał wierny Chrystusowi. Dlatego w nagrodę otrzymał pod opiekę Matkę Bożą, z którą przebywał w Jerozolimie, aż do Jej zaśnięcia w 48 r. Za swą ewangeliczną naukę o Bogu Słowie zwie się go „Teologiem” (cs. „Bogosłowem”).Św. Jan Teolog jest orędownikiem uczących się pisania ikon, rybaków, proszących o pomyślne wiatry i łowy oraz wiernych modlących się o pomyślność i zgodę rodziny.