D K P

metropolita Sawa -wyświęcenie DKP0-

W 2006 roku decyzją Burmistrza i Rady Miasta Bielsk Podlaski przekazany został parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Marii w Bielsku Podlaskim budynek po przedszkolu, zlokalizowany przy ulicy Rejtana 24.

DSC_0050-


Został on oddany dla zaspokojenia potrzeb kulturalno-oświatowych społeczności prawosławnej naszego miasta. Gmach ten otrzymał oficjalną nazwę – „Dom Kultury Prawosławnej”. Dzięki zabiegom dyrektora tej placówki ks. Jerzego Bogacewicza przeprowadzono niezbędne remonty oraz uruchomiono jego działalność.

1

W 2008 r. w dniu święta diecezji Warszawsko-Bielskiej, tj. 10.09. (św. Hioba Poczajewskiego), Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście arcybiskupa Mirona,biskupa   Grzegorza i Biskupa Jerzego dokonał oficjalnego otwarcia, a także wyświęcenia „Domu Kultury Prawosławnej”.

5

3

4

Pomieszczenia tego budynku służą naszej społeczności w różnoraki sposób. Działa tutaj Niepubliczne Przedszkole Nr 1 im. św. Młodzieńca Gabriela, Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Abp Łukasza Wojno-Jasienieckiego. Siedzibę miało również  Koło Terenowe Stowarzyszenia Prawosławnego Bractwa śww. Cyryla i Metodego. Organizowane są spotkania edukacyjne, choinka dla dzieci, konkursy, Wigilia Bożonarodzeniowa i śniadanie Wielkanocne dla samotnych, wystawy oraz wiele innych przedsięwzięć o charakterze kulturalno-oświatowym oraz integracyjnym. . 3 stycznia 2017 roku z błogosławieństwa Jego Eminencji metropolity Sawy, w Bielsku Podlaskim, przy ul. Rejtana w Domu Kultury Prawosławnej rozpoczęto budowę kaplicy oraz świetlicy. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest proboszcz parafii Narodzenia NMP ks. mitrat Jerzy Bogacewicz pełniący obowiązki dyrektora  DKP. Budowę prowadzi pan Robert Czapiuk. W prace jest bardzo zaangażowany pan Jan Miniuk, dyrektor Przedsiębiorstwa Drogowo- Mostowego „MAKSBUD” , który służy nie tylko radą ale również finansowo.

Dnia 5 września 2021r., prawosławna społeczność Bielska Podlaskiego przeżywała historyczne wydarzenie. W tym dniu Jego Eminencja metropolita Sawa dokonał poświęcenia prestoła kaplicy, która mieści się w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej św. abpa Łukasza Krymskiego oraz Niepublicznym Przedszkolu św. młodzieńca Gabriela Zabłudowskiego w Bielsku Podlaskim.

Rok 2007

Rok 2008

7 maja 2008 r. Wystawa o Ziemi Świętej

 18.08.2008

22.08.2008

WYŚWIĘCENIE DKP (ŚWIĘTO DIECEZJI WARSZAWSKO – BIELSKIEJ)

10 września (st.st) Cerkiew czci pamięć św.Hioba, igumena poczajowskiego, cudotwórcy, który jest patronem Diecezji Warszawsko – Bielskiej. Dzień ten szczególnie zapisał się złotymi literami w historii Bielska Podlaskiego. W tym roku, tj.2008, uroczystości diecezjalne odbyły się w cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim. Przewodniczył im Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście arcybiskupa hajnowskiego Mirona, biskupa supraskiego Grzegorza, biskupa siemiatyckiego Jerzego oraz duchowieństwa przybyłego na to święto z całej diecezji.

Po przeczytaniu ewangelicznym świąteczną homilię wygłosił ks. Paweł Kuczyński z parafii w Podbielu. Powiedział o życiu i cudach Św. Hioba. Świętemu przypadło żyć w trudnym okresie dla Cerkwi. Zasłynął jako nieprzejednany obrońca wiary i kultury prawosławnej przed wpływem unii brzeskiej.

Na zakończenie św. Liturgii, przed uroczystym molebnem do św. Hioba Poczajowskiego słowo wygłosił metropolita Sawa. Podkreślił jak wielką postacią był św.Hiob Poczajowski i jak wielką rolę odgrywają w naszym życiu święta i święci , za których pośrednictwem prosimy Boga i Matkę Bożą o cierpliwość i o to, abyśmy byli godni nazywać siebie chrześcijanami.. Zwrócił szczególną uwagę na posługę kapłańską i na trudności napotykane przez duchowieństwo. Na niezrozumienie ze strony świeckich jak też na różne bezpodstawne oskarżenia.

1

Podziękował biskupom za udział w św. Liturgii, proboszczowi, dziekanowi, całemu duchowieństwu, zaproszonym gościom i wiernym. Zwrócił szczególną uwagę na chór duchowieństwa dyrygowany przez o. Marka Maciukę. Następnie zaprosił wszystkich obecnych na wyświęcenie Domu Kultury Prawosławnej przy ulicy Rejtana 24 w Bielsku Podlaskim.

2

Przed wejściem do Domu Kultury Prawosławnej, delegacja na czele z ks. Jerzym Bogacewiczem, dyrektorem obiektu, z kwiatami powitała hierarchów. Ksiądz Jerzy poprosił o modlitwy i poświęcenie części wyremontowanych pomieszczeń.

4

Rozpoczął się oczekiwany moment poświęcenia . Metropolita Sawa czytał modlitwy. Biskup Grzegorz oświęcał pomieszczenia

5

a Biskup Jerzy namaszczał ściany św. olejem. „To był bardzo radosny punkt kulminacyjny naszego święta, na który tak długo oczekiwaliśmy, szczególnie ja” – powiedział metropolita. Podziękował wszystkim, którzy pomagali przy remoncie. Władzom samorządowym za przekazanie budynku na rzecz Cerkwi Prawosławnej,biskupowi Grzegorzowi za trud i za część życia zostawionego w Bielsku przez ten okres gdy był biskupem bielskim, dziekanowi byłemu o.Jerzemu Tokarewskiemu i teraźniejszemu o. Leoncjuszowi Tofilukowi,, wszystkim ofiarodawcom znanym i nieznanym, o. dyrektorowi Jerzemu Bogacewiczowi za zorganizowanie wokół siebie grupy ludzi pomagającej przy remoncie jak też za duży wkład w tym przedsięwzięciu. Starał się nikogo nie pominąć. Eminencja powiedział, że ten dom powinien służyć wszystkim mieszkańcom Bielska Podlaskiego. W tym domu ma być również przedszkole, świetlica środowiskowa, biblioteka… „Niech będzie wizytówką Bielska”- mówił Władyka. To powinno być centrum kultury prawosławnej i wszystkich jednoczyć : prawosławnych i wyznawców innej wiary. Na zakończenie życzył ojcu Jerzemu, dyrektorowi, aby Pan Bóg dał siły doprowadzić rozpoczęte dzieło do końca i zaprosił wszystkich gości do wspólnego stołu. Część nieoficjalną uświetniły zespoły z Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlaskim „Żurawinka” pod kierownictwem Sergiusza Łukaszuka dyrektora Domu Kultury w Bielsku Podlaskim, i

3-

„ Kaprys” pod kierownictwem Anny Wiercińskiej oraz „ Żemerwa” pod kierownictwem Anny Fionik, ze Studziwód działający przy Muzeum Małej Ojczyzny. 

4-

Dodaj komentarz