Czytanie 12 Ewangelii pasyjnych

wpisWieczorem została odprawiona jutrznia Wielkiego Piątku z czytaniem 12 fragmentów Ewangelii, zwanych „strastnymi”, czyli męczeńskimi. Podczas czytania każdej z Ewangelii wierni trzymali w rękach zapalone świece, jako symbol czuwania oraz przypomnienie, iż Chrystus mimo tak wielkiego poniżenia, nie utracił nic ze Swej Boskości i chwały. Po nabożeństwie zapalone świece wierni zanieśli do domów. Nabożeństwu przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście wszystkich duchownych parafii. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Ładna,ciepła pogoda zgromadziła wielu wiernych, którzy stali również na dworze koło cerkwi.