Chrzest Pański

Chrzest Pański (Bohojawlenije, Kreszczenije Hospodnie) wielkie święto z liczby dwunastu, jest obchodzone 6/19 stycznia. Nosi też nazwę Teofanii (Epifanii) czyli Objawienie Pańskiego, bowiem z zdarzeniu tym przejawiło się uczestnictwo wszystkich Trzech Osób Świętej Trójcy.

Uroczystościom świątecznym przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście duchowieństwa parafialnego. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz.