Chór dyr. przez Annę Fita w Brańsku

2
13 września, w niedzielę odbyły się dożynki wojewódzkie w Wysokiem Mazowieckiem. Inaugurację święta plonów poprzedziły nabożeństwa w cerkwi św. Szymona Słupnika w Brańsku i w kościele rzymskokatolickim pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem. Świętej Liturgii w Brańsku przewodniczył biskup siemiatycki Jerzy w asyście dziekana bielskiego ks. Leoncjusza Tofiluka, ks. Piotra Snarskiego i proboszcza ks. Jerzego Charytoniuka oraz diakona Pawła. Nabożeństwo uświetnił chór dyrygowany przez Annę Fita z cerkwi Narodzenia Bogarodzicy związanych z rolnictwem oraz garstka wiernych z parafii Malesze i z sąsiednich. Przed wejściem do cerkwi władykę przywitali gospodarze dożynek- starosta i starościna, samorządowcy, rolnicy, zespoły w pięknych strojach – chlebem i koszami z płodami ziemi – owocami, warzywami i przetworami, z prośbą o modlitwy i błogosławieństwo. Po zakończeniu Boskiej Liturgii kazanie wygłosił biskup Jerzy. W słowie swoim nawiązał do przeczytanej św. Ewangelii. Władyka prosił aby zawsze przyjmować zaproszenie od Chrystusa na ucztę, którą jest św. Eucharystia. Potem podziękował proboszczowi za przygotowanie eucharystycznej uczty, która bardzo pasuje do ewangelicznej przypowieści, za ład i porządek w świątyni, a Bogu i metropolicie, że mógł uczestniczyć w tym święcie i modlić się, po raz pierwszy, w tej pięknej cerkiewce. Niech Bóg błogosławi-mówił władyka – każdą rękę i każde zmęczenie ku chwale Bożej. Wyraził słowa podziękowania wszystkim witającym, wiernym i chórowi, dzięki któremu nabożeństwo miało bardziej uroczystą oprawę. Następnie bp Jerzy poświęcił przepięknie wykonane wianki dożynkowe. Proboszcz nie krył wzruszenia dziękując władyce, duchowieństwu i wszystkim wiernym za wspólną modlitwę. Podziękował również ofiarodawcom, dzięki którym została wybudowana ta piękna świątynia.