Niedziela VIII po Wielkanocy-Dzień Zesłania Ducha Świętego na Apostołów

Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Po Liturgii była sprawowana wieczernia z obrzędem klękania. W wieczerni uczestniczyli wszyscy duchowni.

Czytaj dalej

VII Niedziela po Wielkanocy

Święto Bielskiej Ikony Matki Bożej. Była sprawowana jedna Boska Liturgia o godzinie 7.00 przez ks. Adama Dzienisiuka , ks.Aleksego Kuryłowicza oraz protodiakona Marcina Kuźmę. Śpiewał chór pod dyr.Marty Werszko. Po Liturgii odbyło się małe poświęcenie wody przez ks. Adama Dzienisiuka. Ks.Aleksy Kuryłowicz odsłużył molebień przed Bielską Ikoną Matki Bożej.

Czytaj dalej

Uroczystości ku czci Bielskiej Ikony Matki Bożej

13 czerwca 2021 r. krestnym chodem (uroczystą procesją) niesiono cudowną ikonę z cerkwi Narodzenia Bogurodzicy do cerkwi św. arch. Michała. W procesji uczestniczyli biskupi: abp bielski Grzegorz, biskup hajnowski Paweł i biskup supraski Andrzej w asyście wielu duchownych z proboszczem parafii NNMP ks. mitratem Jerzym Bogacewiczem i wiernymi . Na placu parafialnym przy cerkwi św. archanioła Michała oczekiwał Zwierzchnik naszej Cerkwi metropolita Sawa, abp białostocki i gdański Jakub i bp siemiatycki Warsonofiusz, proboszcz tamtejszej parafii ks.mitrat Leoncjusz Tofiluk z duchowieństwem, wiernymi oraz z witającymi dziećmi. . Boską Liturgię sprawowano na tymczasowym ołtarzu pod przewodnictwem Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w asyście wszystkich wyżej wymienionych biskupów. Na zakończenie Liturgii ikona została odniesiona na swoje miejsce.

ORTHODOX | Święto Bielskiej Ikony Matki Bożej

Cudowna Bielska Ikona Matki Bożej wraca na swoje miejsce.
Czytaj dalej

Całonocne czuwanie

12 czerwca 2021 roku rozpoczęły się uroczystości ku czci Bielskiej Ikony Matki Bożej. Całonocnemu czuwaniu przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski w asyście dziewiętnastu duchownych (baciuszek) i trzech diakonów. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz.

W dniach 9 – 10 czerwca 2007 roku odbyły się obchody 500 – Lecia Bielskiej Ikony Matki Bożej podarowanej przez księżnę Helenę, żonę króla Kazimierza Jagiellończyka. Wówczas Jego Eminencje Metropolita Sawa ustanowił drugie święto parafialne w parafii Narodzenia NMP , które w szczególny sposób odda cześć cudownej Bielskiej Ikonie Matki Bożej. Święto ustanowiono na drugą niedzielę czerwca.

W drugą niedzielę czerwca 2016 roku pierwszy raz uroczyście wyniesiono ikonę z cerkwi (macierzystej) Narodzenia Najświętszej Marii Panny i procesyjnie zaniesiono ją do cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny , gdzie odsłużono Boską Liturgię. Od tej pory nabożeństwo wieczorne jest sprawowane w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy a Boska Liturgia w innej cerkwi, dokąd w uroczystej procesji Bielska Ikona Matki Bożej jest niesiona.

Czytaj dalej

VI Niedziela po Wielkanocy

Dzisiejsza niedziela nosi nazwę Niedzieli o Ślepcu. W tym dniu przypada również święto Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej. Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Ks. Jan Barszczewski wprowadził do świątyni mamę z nowonarodzoną Niną. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Powiedział m.in.,że wzrok fizyczny jest bardzo ważny ale należy dbać również o wzrok duchowy , o swoją duszę, którą należy oczyszczać podczas spowiedzi i św. Eucharystii. Zwieńczeniem Boskiej Liturgii była procesja wokół cerkwi.

Czytaj dalej

Św.św.Cyryla i Metodego

Uroczystościom świątecznym w cerkwi p.w.Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim przewodniczył Abp Bielski Grzegorz w asyście duchowieństwa dekanatu bielskiego. Śpiewał chór pod dyr. Natalii Martyniuk. Zwieńczeniem Boskiej Liturgii była uroczysta procesja wokół świątyni. Na zakończenie do wiernych zwrócił się nasz arcypasterz, który wyjaśnił istotę dzisiejszego święta i rolę św.św.Cyryla i Metodego braci sołuńskich. Byli oni apostołami Słowian i twórcami najstarszego pisma słowiańskiego. Wprowadzili ten piękny język do liturgii . Władyka ukazał piękno języka cerkiewno-słowiańskiego. Wyraził ubolewanie, że młodzież uczy się języków zachodnich a nie słowiańskiego. W Boskiej Liturgii uczestniczyli członkowie Koła Terenowego Bractwa Cyryla i Metodego w Bielsku Podlaskim.

Czytaj dalej

Niedziela IV po Wielkanocy

Dzisiejsza niedziela nosi nazwę Niedzieli o Paralityku. Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Macina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Zwieńczeniem Boskiej Liturgii była procesja wokół cerkwi. Na zakończenie proboszcz złożył życzenia imieninowe (zaległe) ojcu Janowi Barszczewskiemu i Mikołajom z Komitetu Cerkiewnego-Mironiukowi i Pacewiczowi. Mnogaja Leta czcigodni Solenizanci!!!

Czytaj dalej

Św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa

Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Adama Dzienisiuka. Śpiewała Marta Werszko z p. Niną . W tym dniu są wznoszone modlitwy w intencji mieszkańców wsi Grabowiec. Po Boskiej Liturgii była uroczysta procesja wokół cerkwi zakończona nabożeństwem dziękczynnym w cerkwi.

Czytaj dalej