Niedziela III po Pięćdziesiątnicy

Dzisiaj w III Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Cerkiew wspomina Wszystkich Świętych Ziemi Białoruskiej i Wasilkowskiej Ikony Matki Bożej. Boskiej Liturgii o godzinie 9.00 przewodniczył ks.mitrat Jan Barszczewski. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz Podczas Liturgii czytano Ewangelię wg św. Mateusza, Mt (6,22-33):”W owym czasie Jezus rzekł, oko jest światłem ciała. Jeśli tedy oko twoje będzie zdrowe, całe ciało będzie pełne światłości. Lecz jeśli oko twoje, będzie chore, całe ciało będzie pogrążone w ciemności. Tak więc gdy światłość w tobie będąca jest w rzeczywistości ciemnością, jakże ta ciemność musi być wielka! Nikt nie może służyć dwóm panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo przywiąże się do jednego, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Oto dlaczego mówię wam: Nie troszczcie się o wasze życie; o to, co będziecie jedli i pili, ani o wasze ciało, myśląc, czym byście je przyodziali. Czyż życie nie jest więcej warte niż pokarm, a ciało czyż nie jest czymś więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w górze: nie sieją, nie zbierają plonów ani nie gromadzą [ziarna] w spichlerzach, a jednak wasz Ojciec Niebieski żywi je. Czyż nie jesteście warci więcej niż one? Zresztą któż z was może, choćby o to najbardziej zabiegał, dorzucić do życia jedną chwilę? A czemu się martwicie o odzienie? Popatrzcie na lilie polne, jak rosną! A przecież nie pracują ani przędą. Otóż mówię wam, iż mimo to nawet Salomon w całym swoim blasku nie był ubrany jak którakolwiek z nich. Jeśli tedy ziele polne, które dziś jest, a jutro będzie wrzucone do ognia, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie uczyni On jeszcze więcej dla was, o ludzie małej wiary! Nie martwcie się więc mówiąc: Co będziemy jedli? Co będziemy pili? Czym się przyodziejemy. Są to sprawy, o które zabiegają poganie. Ojciec wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie naprzód królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane”.

Czytaj dalej

II Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 9.00 przewodniczył ks.mitrat Jan Barszczewski w asyście ks.Adama Dzienisiuka. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Dzisiaj Cerkiew wspomina Wszystkich Świętych Ziemi Ruskiej i Ojców Świętej Góry Atos. Podczas Liturgii czytano Ewangelię wg św. Mateusza (4,18-23):”W owym czasie Jezus idąc wzdłuż Morza Galilejskiego, zobaczył dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, jego brata, jak zarzucali sieć w morze; byli bowiem rybakami. I powiedział do nich: Chodźcie ze Mną, a Ja sprawię, że będziecie łowić ludzi. A oni, zostawiwszy sieci swe na miejscu, poszli za Nim. Idąc dalej, zobaczył znów dwu braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, jak będąc w łodzi z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali sieci. Ich też przywołał [ku sobie]. I natychmiast, zostawiwszy łódź i ojca, poszli za Nim. Tymczasem obchodził całą Galileę, nauczał w synagogach, ogłaszał Dobrą Nowinę królestwa i leczył wszelkie choroby i wszystkie ludzkie słabości”.

Czytaj dalej

I Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Niedziela Wszystkich Świętych (Wsiech Swiatych). Boskiej Liturgii o godz.9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Aleksego Kuryłowicza i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Podczas Liturgii czytano Ewangelię wg św. Mateusza (10, 32-33, 37-38: 19, 27-30):”Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Wtedy Piotr rzekł do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”.

Czytaj dalej

Zakończenie roku szkolnego

W piątek odbyło się uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2020/21 w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 1 im.św.Abp Łukasza Wojno-Jasienieckiego przy ul.Rejtana 24 w Bielsku Podlaskim.Szkoła ta jest prowadzona przez Fundację Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej. Na początek zostało odsłużone nabożeństwo dziękczynne przez ks. mitrata Jerzego Bogacewicza w asyście ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewali uczniowie pod dyr. Marty Zinkiewicz.

Następnie po wystąpieniu ks.Jerzego i p.dyr.Eugenii Wasiluk rozpoczęła się część oficjalna Aktualności | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 Św. Abp Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim (edupage.org)

Czytaj dalej