IV Niedziela Wielkiego Postu. Św.Jana Klimaka

Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Zwrócił uwagę na zdrowie psychiczne/duchowe człowieka oraz na wiarę, której często nam brakuje. Trzeba prosić Boga o uzdrowienie i wierzyć,że Bóg pomoże.

Czytaj dalej

Całonocne czuwanie

Całonocnemu czuwaniu przed Niedzielą Świętego Krzyża i świętem Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego , ks. prot. Aleksego Kuryłowicza i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz.

Święto Zwiastowania Bogurodzicy ( Błogowieszczynia) jest świętem nieruchomym z liczby dwunastu wielkich świąt. Wspominamy, gdy Marii objawił się archanioł Gabriel i zapowiedział narodziny jej Syna, Zbawiciela świata. Trzecia niedziela Wielkiego Postu to Niedziela Adoracji Krzyża Świętego, zwana też Niedzielą Krestopokłonną. Dziś podczas całonocnego czuwania, Krzyż uroczyście został wyniesiony na środek świątyni. Krzyż leżący na anałoju po środku świątyni jest jakby ukrzepieniem dla tych, którzy szczerze poszczą i krzyż podtrzymuje ich siły duchowe i cielesne. „Krzyżowi Twojemu kłaniamy się Panie i święte Zmartwychwstanie Twoje sławimy” .

więcej zdjęć (1) Facebook

(1) Facebook

Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

Boskiej Liturgii przewodniczył ks.mitrat Jan Barszczewski. Śpiewała Marta Werszko. Ks. prot. Jerzy Tokajuk z cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy spowiadał. On też wygłosił kazanie nawołujące do modlitwy i spowiedzi. Wielki Post jest jest sprzyjającym okresem do przemiany duchowej. Celebrans pozdrowił wszystkich w szczególności tych, którzy przystąpili do św. Pryczastija.

Czytaj dalej

Prośba o 1,5 %

Wyróżnione

Dziękujemy bardzo serdecznie tym, którzy wspierają naszą Fundację przy rozliczaniu podatku i prosimy w tym roku o Wasze 1,5%

Ikonostas w kaplicy św. Sawy Serbskiego przy ul. Rejtana 24

To dzięki Wam mogliśmy wybudować kaplicę pw. św. Sawy Serbskiego przy ul. Rejtana 24 i nie tylko….

Czytaj dalej

Dzień Imienin ks.prot.Aleksego Kuryłowicza

ks. prot. Aleksy Kuryłowicz w kaplicy św. Sawy Serbskiego przy ul. Rejtana

Dziś Cerkiew  czci pamięć św. Aleksego Człowieka Bożego, który jest patronem ks. prot. Aleksego Kuryłowicza. Z tej okazji składamy solenizantowi najlepsze życzenia. Sił duchowych i cielesnych w niesieniu posługi na rzecz wiernych. Mnogaja i Błagaja Leta czcigodny ojcze Aleksy!!! Spasi Christie Boże i pomiłuj !!!

Na zakończenie Boskiej Liturgii proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz, ks. mitrat Jan Barszczewski i ks. protodiakon Marcin Kuźma złożyli życzenia solenizantowi.
Czytaj dalej