Całonocne czuwanie przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego

Raduj się, życiodajny krzyżu, niezwyciężone zwycięstwo pobożności, bramo raju, wiernych umocnienie, Kościoła ogrodzenie, przez który zostało zniszczone zniszczenie i podeptana władza śmierci, i my zostaliśmy podniesieni z ziemi na niebo, niezwyciężony oręż, przeciwnik biesów, chwała męczenników, jak i zaprawdę sprawiedliwych upiększenie, przystań zbawienia, dający światu wielkie miłosierdzie. (stichera na stichownie)

Całonocnemu czuwaniu przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście wszystkich duchownych parafii. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz.