Całonocne czuwanie

w--Narodzenie Twoje Bogurodzico Panno obwieściło radość całemu światu, albowiem od Ciebie zajaśniało Słońce Prawdy Chrystus Bóg nasz, który zburzył klątwę i dał błogosławieństwo, pokonał śmierć i darował nam życie wieczne. „Narodzenie Najświętszej Marii Panny to pierwsze wielkie święto w cerkiewnym kalendarzu i zarazem święto parafialne w naszej parafii. Uroczystości rozpoczęły się całonocnym czuwaniem,któremu przewodniczył biskup Grzegorz w asyście kilkudziesięciu duchownych i czterech diakonów. Śpiewały dwa chóry, pod dyr. Marty Zinkiewicz i Anny Fity.