Boska Liturgia w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy

3521 lipca, w niedzielę, o godzinie 9.00, w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim, Boską Liturgię celebrował ks. Jerzy Bogacewicz, proboszcz parafii, w asyście ks. Andrzeja Dudry z Zielonej Góry i ks. diakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Jerzy Bogacewicz. Prosił aby zauważać wokół siebie ludzi oraz ich potrzeby i starać się potrzebującym pomagać.Czasami podtrzymywać na duchu, dobrym słowem. Nie zamykać się w swoim świecie. Zwrócił uwagę na cnoty,które powinny charakteryzować prawdziwego chrześcijanina. Pokora, cierpliwość, miłość, szlachetność powinna gościć w naszym sercu, które trzeba otworzyć na potrzeby drugiego człowieka.

Na zakończenie proboszcz podziękował gościowi za wspólną modlitwę.