Boska Liturgia

Nagranie pochodzi z cerkwi śww. Cyryla i Metodego we Wrocławiu (http://cerkiew.wroclaw.pl/). Celebrują o. Eugeniusz Cebulski, prezbiter, oraz o. Grzegorz Cebulski, diakon.