Boska Liturgia w cerkwi Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim

wpis--O godzinie 7.00 w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim Boska Liturgia sprawowana jest częściowo w języku polskim. Uczestniczy w niej dużo małżeństw mieszanych z innych parafii. Poranne nabożeństwo jest dobre dla tych, którzy planują gdzieś wyjazd czy też z innych względów. W okresie wakacyjnym są odprawiane dwie Boskie Liturgie- o godz.7.00 i 9.00. Po wakacjach trzy-7.00, 8,15 i 10.00.

Dzisiejszej św.Liturgii przewodniczył ks. Aleksy Kuryłowicz w asyście ks.Adama Dzienisiuka. Śpiewał chór dyr. przez Annę Fitę. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Aleksy Kuryłowicz. Z ogłoszeniami parafialnymi zapoznał proboszcz ks. Jerzy Bogacewicz.