Boska Liturgia w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim

wpis-Dzisiejszej Boskiej Liturgii, sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Jana Plewy, proboszcza z Zapałowa, ks. Alima Rusinowicza z Hajnówki, ks. Aleksego Kuryłowicza i protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór dyrygowany przez Martę Zinkiewicz.

Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Jan z Zapałowa.

Ks. Jerzy Bogacewicz, na zakończenie Liturgii, prosił wszystkich o udział w uroczystościach związanych z przybyciem świętych relikwi Marii Magdaleny do Bielska Podlaskiego do cerkwi św. Archanioła Michała.