Boska Liturgia

 

wpis-

Dzisiaj, o godzinie 7.00,  Boskiej Liturgii sprawowanej w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim przewodniczył ks. Adam Dzienisiuk w asyście ks. Piotra Snarskiego. Śpiewał chór dyrygowany przez Paulinę Troc. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks.Adam Dzienisiuk. Nawiązał do przeczytanej Ewangelii. Powiedział jak ważna jest wiara i nigdy nie można wątpić w Boga. Dzięki Jego pomocy osiągniemy cel i zbawienie.

Mt 14,22-33
22 Zaraz potem ponaglił uczniów, by wsiedli do łodzi i udali się przed Nim na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. 23 Po odprawieniu tłumów wszedł na górę, aby się modlić samotnie. Gdy wieczór zapadł, pozostał tam tylko On. 24 Tymczasem łódź była już wiele stadiów od lądu, lecz spychały ją fale, bo wiatr był przeciwny. 25O czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po jeziorze. 26 Gdy uczniowie zobaczyli Go idącego po jeziorze, przerazili się i mówili: „To jest zjawa”. I ze strachu zaczęli krzyczeć. 27 A Jezus zaraz odezwał się do nich, wołając: „Odwagi! To ja jestem. Nie bójcie się!”. 28 Piotr odzywając się rzekł Mu: „Panie, jeśli to Ty jesteś, rozkaż, abym przyszedł do Ciebie po wodzie”. 29 On powiedział: „Przyjdź!” Wyszedłszy z łodzi, ruszył Piotr po wodzie i doszedł do Jezusa. 30 Gdy jednak poczuł gwałtowny podmuch, strach go zdjął. Kiedy zaczął tonąć, krzyknął mówiąc: „Panie, ratuj mnie!” 31 Jezus natychmiast wyciągnął rękę, chwycił go i rzekł: „Dlaczego zwątpiłeś, małej wiary?” 32 Kiedy weszli do łodzi, wiatr ustał. 33 Ci zaś w łodzi oddali Mu pokłon i mówili: „Naprawdę jesteś Synem Bożym”.