Bielskiej Ikony Matki Bożej


Święto Bielskiej Ikony Bogurodzicy, z błogosławieństwa metropolity Sawy, obchodzone jest w drugą niedzielę czerwca. Jest to drugie święto parafialne w cerkwi pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim. Pierwsze, to Narodzenie Najświętszej Marii Panny (Preczysta). Bielska Ikona Matki Bożej, słynąca wieloma cudami, jest otoczona kultem wiernych. Ponad 500 lat minęło od podarowania przez królową Helenę, żonę Aleksandra Jagiellończyka ikony do cerkwi zamkowej w Bielsku Podlaskim ( obecnie – pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, Preczystieńskiej ). Kult ikony został podniesiony przez biskupa Grzegorza, w okresie gdy pełnił rolę proboszcza w tej parafii. Ikona została odrestaurowana i wyniesiona z ołtarza . Umieszczono ją w części głównej świątyni. Każdy piątek przed ikoną jest sprawowany akatyst. Święto Bielskiej Ikony Matki Bożej rozpoczęło się w sobotę 13 czerwca 2009r. całonocnym czuwaniem. Przewodniczył mu ks. mitrat Anatol Tokajuk z Orli w asyście dziesięciu duchownych i dwóch diakonów. Świętą Liturgię, w niedzielę celebrował dziekan dekanatu bielskiego ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk w asyście dziewięciu kapłanów, dwóch diakonów i licznie zebranych wiernych. Podczas nabożeństwa śpiewały trzy chóry: dziecięcy pod dyrekcją matuszki Ireny Kuryłowicz, młodzieżowy pod dyrekcją Anny Fity i dorosły pod dyrekcją Marty Zinkiewicz.Ks. Andrzej Jakimiuk z Siemiatycz w homilii wygłoszonej po ewangelicznym czytaniu zwrócił się do wiernych, aby przychodzić do Matki Bożej ze swoimi problemami i błagać Ją o pomoc. Tam gdzie nie ma Bogarodzicy, tam nie ma Chrystusa. „Synu, wina nie mają”, powiedziała Matka Boża w Kanie Galilejskiej. Na Jej prośbę Chrystus dokonał pierwszego cudu. Te cuda trwają do dnia dzisiejszego. Trzeba prosić z głęboką wiarą i nadzieją. O. Jarosław Ciełuszecki w swoim słowie skierowanym do wiernych przed Komunią Świętą (zapryczastnym), mówił żeby naśladować świętych, gdyż każdy z nas jest stworzony do osiągnięcia świętości i zbawienia. Prosił aby wszędzie gdzie jesteśmy świadczyć o Prawosławiu i nie wstydzić się swojej wiary, a szczycić się tym. Dziekan, ks. Leoncjusz Tofiluk wyraził radość, że mimo niesprzyjającej pogody zebrało się dużo wiernych aby wznieść swoje modlitwy przed Cudowną Ikoną a proboszcz Jerzy Bogacewicz podziękował duchownym, chórom i wszystkim wiernym za wspólną modlitwę.

Całonocne czuwanie

Boska Liturgia