Bielskiej Ikony Matki Bożej

wpW dniu święta uroczystościom przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście arcybiskupa bielskiego Grzegorza, biskupa hajnowskiego Pawła i biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza, licznie zebranych księży i trzech diakonów oraz wielkiej rzeszy wiernych. Śpiewały dwa chóry, katedralny parafii Zmartwychwstania Pańskiego  pod dyr. Ewy Tarasiuk i parafii Narodzenia Bogurodzicy pod dyr. Marty Zinkiewicz. 

O godzinie  9.00 wierni  przybyli do cerkwi Narodzenia Bogurodzicy, aby  z cudotwórczą ikoną przejść ulicami miasta do cerkwi katedralnej p.w.Zmartwychwstania Pańskiego. W procesji szli wszyscy biskupi diecezji warszawsko-bielskiej wraz z duchowieństwem i wiernymi przy śpiewie pieśni do Przenajświętszej Bogurodzicy. Nieopodal cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego oczekiwał Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski, gdzie pokłonił się Bielskiej Ikonie Matki Bożej. Po ustawieniu ikony w odpowiednim miejscu, Zwierzchnik naszej Cerkwi zwrócił się do wiernych, wyjaśniając istotę i ważność święta poświęconego Przenajświętszej Bogurodzicy, rodzicielce naszego Zbawiciela. Boska Liturgia była sprawowana na ołtarzu polowym. Po zakończeniu Liturgii ikona uroczyście  wróciła na swoje miejsce.

Święto Bielskiej Ikony Matki Bożej, z błogosławieństwa Metropolity Sawy obchodzone jest od 2007 roku w drugą niedzielę czerwca. Od  2016 roku Bielską Ikonę Matki Bożej wynosi się z cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny (Preczystieńskiej) i uroczyście z procesją, wracając do tradycji naszych przodków, obnosi się ulicami miasta do cerkwi, w której jest sprawowana Boska Liturgia.

https://www.facebook.com/pg/ParafiaPrawoslawnaNarodzeniaNmpWBielskuPodlaskim