III niedziela Wielkiego Postu

Dzisiejsza niedziela poświęcona jest adoracji Życiodajnego Krzyża Pańskiego. Krzyż, który dla wielu przed Chrystusem był zgorszeniem i najgorszą formą kaźni, to dla chrześcijan stał się symbolem i oznaką zbawienia rodu ludzkiego. Gdyby nie krzyż nie byłoby zmartwychwstania, gdyby nie krzyż nie byłoby zbawienia człowieka. Po środku świątyni na anałoju leży Krzyż wyniesiony podczas wieczornego nabożeństwa. Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie wygłosił ks. mitrat Jan Barszczewski. Zwrócił uwagę na znaczenie postu , gdzie post cielesny powinien iść w parze z postem duchowym. Post i modlitwa są jakby dwoma skrzydłami, które pozwolą osiągnąć zbawienie. Na zakończenie Boskiej Liturgii proboszcz wszystkim dzieciom rozdawał prosfory.

Czytaj dalej

Cykl Wielkopostnych Wieczorów

o.Włodzimierz

Dzisiaj, 10 marca, został zapoczątkowany cykl Wielkopostnych Wieczorów. Pierwsze spotkanie poprowadził o. ihumen Włodzimierz z Monasteru w Sakach, który opowiedział o św. Sawie Serbskim. Dziękujemy za spotkanie i zapraszamy na kolejne za tydzień. Spotkania są organizowane w ramach działalności Bractwa Młodzieżowego działającego przy parafii .. Ks.Roman Dubiński

Czytaj dalej

Nabożeństwo Pasyjne

Wieczorem w naszej cerkwi zostało odsłużone pierwsze nabożeństwo pasyjne z czytaniem św. Ewangelii wg apostoła Mateusza. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Piotr Trochimczuk, wikariusz parafii Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim. Nabożeństwu przewodniczył dziekan dekanatu bielskiego ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk w asyście duchowieństwa bielskiego. Dziekan czytał również św. Ewangelię o cierpieniach i mękach Jezusa Chrystusa. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. fot.Piotr Łozowik

Czytaj dalej

Triumf Prawosławia

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, Cerkiew obchodzi święto zwane Triumfem Prawosławia lub inaczej Triumfem Ortodoksji. Zostało ono ustanowione w roku 843 na pamiątkę zwycięstwa Chrześcijaństwa nad herezją ikonoklazmu czyli zwycięstwa Prawosławia nad herezją , kiedy to zdejmowano i niszczono ikony. Święto to jest wspomnieniem szczególnego wydarzenia w historii Cerkwi i zarazem zamknięciem pewnego etapu w jej dziejach.

Czytaj dalej

Wielki Kanon Pokutny

Od czego zacząć mam opłakiwanie czynów nieszczęsnego życia mego? Jakiż początek skardze żałosnej teraz poczynię, Chryste? O Miłosierny, udziel win moich odpuszczenia! Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się. Idź, nieszczęsna duszo wraz z twoim ciałem, wyznaj winy Stworzycielowi wszystkiego, porzuć wreszcie poprzednie bezsensowne życie i przynieś Bogu łzy w pokucie.

Czyta Abp Bielski Grzegorz

Wielki kanon pokutny św. Andrzeja, biskupa z Krety (660-740 r.) jest czytany w cerkwi w pierwszym i piątym tygodniu Wielkiego Postu. Kanon pokutny od czasów VI Soboru Powszechnego (680-681 r.) odczytywany jest w całości w środę wieczorem piątego tygodnia Wielkiego Postu na jutrzni. W poniedziałek podczas wielkiego powieczerza kanon czytał proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz, we wtorek-ks.mitrat Jan Barszczewski, w środę – abp bielski Grzegorz a kazanie wygłosił ks.prot.Aleksy Kuryłowicz, w czwartek po raz czwarty kanon był czytany przez ks.Romana Dubińskiego. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Przechodząc przez opisy upadku człowieka, od raju do czasów Chrystusa jesteśmy wezwani do zjednoczenia się z Bogiem, źródłem życia dla każdego człowieka.

Czytaj dalej

Niedziela Przebaczenia Win

Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz.

Po przeczytaniu św. Ewangelii proboszcz przeczytał List wielkopostny Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski

Czytaj dalej